Aktuality

MATEŘINKA „23“ – sedmadvacátý ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel, zaměřený na inscenace pro děti předškolního věku, se uskuteční v Liberci v termínu 13.–⁠17. června 2023.

Dovolujeme si vyzvat statutární loutková divadla a nezávislé skupiny, aby do 31. ledna 2023 nabídly festivalu inscenaci, která splňuje kritéria věkové adresy, tzn. je určena dětem max. do 7 let. Součástí nabídky musí být DVD, flash disk nebo link na záznam celé inscenace a dále termíny, kdy je možné představení zhlédnout (nejpozději do 24. března 2023).

Představení do programu vybere dramaturgie festivalu do 31. března 2023.
Počet zúčastněných českých souborů je limitován číslem 12.

 

Mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel MATEŘINKA „23“
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace
Moskevská 32/18
460 31 LIBEREC