Ocenění

Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2023

Porota 27. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Johana Bártová, Kateřina Dolenská, Zdeněk A. Tichý, Jan Matásek a Karel Czech

 

Vážené dámy, vážení pánové a vážené loutky,

zatímco minulá Mateřinka 2021 se do historie zapsala svými vysokými teplotami a stejně vysokou frekvencí slov jako “roušky”, “testy”, “desinfekce” nebo “karanténa”, které jsou dnes díkybohu pozapomenuté, pro tu letošní jako by platila hláška z jednoho českého filmu: “Když je z Liberce vidět Ještěd, bude pršet. A když není vidět, tak to už prší.” Venkovnímu chladu navzdory však byl tento postcovidový ročník vřelý co do účasti účinkujících i festivalových hostů, kteří se sem sjeli v hojném počtu ze všech koutů světa, a díky neobyčejně vlídnému přijetí pořádajícího Naivního divadla se tu mohli všichni pět dní cítit skutečně jako doma.

V bohatém programu čítajícím 16 soutěžních, a také 9 nesoutěžních inscenací se letos setkali zástupci české loutkářské scény s divadelníky z Německa, Dánska, Belgie a Slovenska. Je samozřejmě ošidné vyvozovat ze zhlédnutého vzorku, který nám festivalová dramaturgie nabídla, nějaké dalekosáhlé závěry, ale bylo evidentní, že je segment loutkového divadla pro děti velmi různorodý a zároveň inspirativní a skutečně živý. Výraznou tendencí, kterou bylo možné vysledovat, je hravost, kreativita a především interakce, která se v představeních opakovala v různé intenzitě a přiznejme, že i s různým úspěchem. Děti na představeních totiž neomylně poznaly, kdo s nimi jedná empaticky a citlivě a kdo jimi naopak spíše manipuluje. Ve festivalovém programu se také objevilo více produkcí, jejichž protagonisté se nespokojí s tím, že pozvou po představení dětské publikum na prohlídku loutek. Namísto toho promění jeviště na prostor pro hru a hraní odvozené od právě viděného, který se stává integrální součástí inscenací.

Opět se také ukázalo, že čím jednodušší prostředky tvůrci zvolí, tím větší efekt mívají, a leckdy strčí do kapsy komplikované multimediální prostředky. Lapidárně řečeno: kartáč versus tablet skóroval 1:0. Stejně tak schová-li se edukativní záměr inscenace nenápadně až jejích do spodních vrstev, je mnohdy úspěšnější než prvoplánové výklady třeba o tom, že není třeba bát se opery, jichž jsme překvapivě zhlédli hned několik. Pro posílení autenticity a vlastně i samotné divadelnosti inscenací je také velmi nápomocné využití živě hrané hudby nebo estetizovaného zvuku, který vzniká přímo před očima diváků. U některých her napsaných podle klasických pohádek navíc potěšilo, že se stále najdou autoři, kteří dovedou tisíckrát již odvyprávěné příběhy vyprávět znovu tak, aby i dospělý divák byl nejenom pobaven originálními gagy, ale také okouzlen novými situacemi či překvapivým rozuzlením.

A co se sondy do hlubin českého loutkářství určeného malým dětem týče snad jen malý podotek: Kdo měl strach, že spolu s odchodem představitelů silné generace tvůrců moderního loutkového divadla opadne zájem o obor, může v klidu vydechnout. Stále je řada divadelníků z celé šíře věkového spektra, kteří si s loutkami i dětmi rozumí a inspirují je, ať už k inscenacím postaveným na vyprávění příběhu nebo k stále ještě nepříliš zdomácnělému řazení asociací nebo výtvarných obrazů.

Ceny Mateřinka 2023:

Olze Ziebińské a Jakubu Maksymovovi za koncept inscenace Komodo, Divadlo Lampion, Kladno

Tereze Černohorské za scénografii a spoluautorství inscenace Nilas a tisícihlavé stádo, Loutky bez hranic, Praha

Doře Bouzkové za herectví a spoluautorství inscenace Nilas a tisícihlavé stádo, Loutky bez hranic, Praha

Vítku Peřinovi za text a dramaturgii pohádky Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!, Naivní divadlo, Liberec

Cenu hejmana Libereckého kraje

Luďku Smadišovi za herecký výkon v inscenaci To je andělení!, Divadlo DRAK, Hradec Králové

Cenu primátora města Liberec

Katarině Aulitisové za režii a koncept inscenace Okololo, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava

 

Ceny Mateřinka 2021:

Cena primátora Statutárního města Liberec – Filip Homola za hudbu a zvukový plán inscenace Kabinet zázraků, Naivní divadlo Liberec

Cena hejtmana Libereckého kraje – Karel Růžička za herecký výkon v inscenaci Fuj je to!, Divadlo loutek Ostrava

Veronika Riedelbauchová za režii a choreografii inscenace Do hajan!, Divadlo DRAK Hradec Králové

Kateřina Císařová za herecký výkon v inscenaci Nanuk, Divadlo Minor Praha

Mariana Stránská za scénografii a Michal Kříž za light design inscenace Do hajan!, Divadlo DRAK Hradec Králové

Ivo Sedláček za hudební a zvukový plán inscenace Nanuk, Divadlo Minor Praha

René Vitvar, Štěpán Lustyk a Milan Vedral za kolektivní herecký výkon v inscenaci Kde budeme bydlet?, Divadlo Vi.tvor Praha

Jan Čtvrtník za hudbu inscenace Do hajan!, Divadlo DRAK Hradec Králové

Jan Bažant za scénografii inscenace Kabinet zázraků, Naivní divadlo Liberec s přihlédnutím k inscenaci Fuj je to!, Divadlo loutek Ostrava

José Gil cena za herecký výkon v inscenaci Dom Roberto, S.A. Marionetas - Teatro and Bonecos

 

Ceny Mateřinka 2019

 

Čestná uznání Mateřinky 2019:

Čestné uznání berlínské dvojici Melanie Florschütz a Michael Döhnert za originální použití prvků absurdního divadla v inscenaci pro děti Svět je plný děr

Čestné uznání hudebnímu skladateli Waclawu Zimpelovi za zvukový design inscenace Džungle, Teatr Lalek Wroclaw

Ceny Mateřinky 2019:

Robert Smolíkovi za výpravu inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Naivní divadlo Liberec

Ivo Sedláčkovi za zvukově-hudební plán inscenace Myši patří do nebe, Divadlo Lampion, Kladno

Filipu Homolovi, Adamu Kubištovi, Marku Sýkorovi a Antonínu Týmalovi za soustředěné a autentické herectví v inscenaci Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Naivní divadlo Liberec

Tomáši Procházkovi a Divadlu b za adaptaci a novou interpretaci klasického pohádkového příběhu v inscenaci iOtesánek, Divadlo b, Praha

Kamilu Bělohlávkovi a Filipu Homolovi za výtvarný koncept inscenace Žluté – modrá – zelený, Naivní divadlo Liberec

Richardu Fialovi a Pavlovi Smolárikovi za civilní herecký výkon a jevištní souhru v inscenaci Moment!, Studio Damúza, Praha

Vítu Peřinovi za autorský vklad a dramaturgický koncept inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Naivní divadlo Liberec

Evě Burešové za herecký výkon v inscenaci Myši patří do nebe, Divadlo Lampion, Kladno

Karlu Van Ransbeeckovi za důvěru v magii barokní hudby, která v jeho inscenaci Zvídavost komunikuje s malými dětmi, Theater de Spiegel, Antverpy

Michaele Homolové za autorský podíl a režii inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Naivní divadlo Liberec

 

Ceny Mateřinka 2017

 

Čestná uznání:

Michaela Homolová, Filip Homola, Adam Kubišta a Dan Kranich - za kolektivní herecký výkon v inscenaci Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

Nicolas Ankoudinoff a Joeri Wens - za hudbu a její provedení v inscenaci Bubnuj!, Theater De Spiegel, Antverpy

Marek Zákostelecký a Karel F. Tománek - za originální divadelní adaptaci knížky Karla Čapka Dášeňka, Divadlo loutek, Ostrava

Filip Homola a Milan Blažek - za hudební a zvukový design inscenace Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

 

Ceny Mateřinky:

Wim Van de Vyver - za výpravu inscenace Bubnuj!, Theater De Spiegel, Antverpy

Karel Van Ransbeeck - za koncept a režii inscenace Bubnuj!, Theater De Spiegel, Antverpy

Buchty a loutky - za originální zpracování scénáře Norské pohádky, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Ivana Macková - za loutky zvířat v inscenaci Divočiny, Odivo, Banská Bystrica

Filip Jevič - za divadelní adaptaci klasické pohádky Bajaja, Studio DAMÚZA, Praha

Barbora Jakůbková - za výpravu inscenace Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec  

Vít Peřina - za dramaturgii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

Michaela Homolová - za režii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

 

 

 

Ceny Mateřinka 2015

Ceny Mateřinky:

Isabelle Payant - za herecký výkon a spoluautorství inscenace Jablko, Théâtre des petites âmes, Montréal
Tereza Komárková - za loutky pro inscenaci Skřítek, Divadlo Buchty a loutky, Praha
Marek Bečka - za režii inscenace Skřítek, Divadlo Buchty a loutky, Praha
Vít Brukner - za hudebně-zvukový koncept inscenace Skřítek, Divadlo Buchty a loutky, Praha
Robert Smolík - za výpravu inscenace O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec
Vít Peřina - za dramaturgii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe a spoluautorství inscenačního konceptu, Naivní divadlo Liberec
Michaela Homolová - za režii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec

Čestná uznání:

Martina Maurič Lazar a Brane Vižintin - za animaci loutek v inscenaci Chyť si mě!, Lutkovno gledališčce Ljubljana
Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola a Adam Kubišta - za kolektivní herecký výkon v inscenaci O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec

Mateřinka 2013

Ceny Mateřinky:

Kamil Žiška - režie a hudba (Zlatovláska, Divadlo Minor Praha)
Robert Smolík - výprava (Zlatovláska, Divadlo Minor Praha a Budulínek, Naivní divadlo Liberec)
Jiří Jelínek a Anažka Kubátová - autorství, režie a herecké výkony (Dášeňka, Divadlo Husa na provázku Brno)
Vít Peřina - hra (Budulínek, Naivní divadlo Liberec)
Michaela Homolová a Filip Homola - herectví a muzikantství (Budulínek, Naivní divadlo Liberec)
Katarina Aulitisová a Ĺubo Piktor - režie, výtvarná koncepce a herecké výkony (Pes (Pří)tulák, Divadlo PIKI Pezinok)
Jakub Vašíček - režie (Velbloud, ryba, slepice, Naivní divadlo Liberec)

Čestná uznání:

Karl van Ransbeeck - za vytrvalost v hledaní cest k nejmenšímu divákovi
Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček - za texty k inscenacím Ptej se proč? (Divadlo ALFA Plzeň) a Velbloud, ryba, slepice (Naivní divadlo Liberec)

 

Mateřinka 2011

Erzsi Kiss – hudba (HA DEDE, Divadlo Kabóca, Maďarsko - Divadlo De Spiegel, Belgie)
Petr Matásek – výprava (Jakub a obří broskev, Naivní divadlo Liberec)
Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky – scénář (Zlatá husa, Buchty a loutky, Praha)
Jan Matásek – hudba (Moje první encyklopedie, Divadlo Minor, Praha)
Jakub Folvarčný – autorství a hraní (Vlk a hlad, Divadlo dobré kávy, Praha)
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 3-5 let
Divadlo Kabóca, Maďarsko - Divadlo De Spiegel, Belgie – HA DEDE
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 5-7 let
Buchty a loutky, Praha – Zlatá husa

 

 

Mateřinka 2009

Květa Pacovská a Elisabeth Schnell – výprava (Bramborry, Divadlo De Spiegel, Belgie).
Jiří Vyšohlíd – hudba (Zlatovláska, Divadlo Drak Hradec Králové)
Kousoke Ogawa a Chicapan – herecký výkon (Čtvero ročních období, Divadlo Triangle, Japonsko)
Filip Homola – herecký výkon (Pohádka o Raškovi, Naivní divadlo Liberec).
Tomáš Syrovátka - dramatizace (Pohádka o Raškovi, Naivní divadlo Liberec)
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 3-5 let
Divadlo De Spiegel, Belgie - Bramborry
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 5-7 let
Divadlo Triangle, Japonsko - Čtvero ročních období

 

Mateřinka 2007

Jiří Adámek - režie (Kniha džunglí, Divadlo Minor, Praha).
Barbora Čechová - výprava (O Budulínkovi, Divadlo Lampion, Kladno) s přihlédnutím k výpravě inscenace (Neposlušná kůzlátka, Buchty a loutky, Praha).
Vítek Peřina – dramaturgie, s přihlédnutím k autorství textu (Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, Naivní divadlo, Liberec)
Helena Fantlová - herecký výkon (Hrnečku vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, Naivní divadlo, Liberec).
Kristýna Täubelová - výprava (Kniha džunglí, Divadlo Minor, Praha).
Jiří Vyšohlíd - hudba (Štěně nebo špenát?, Divadlo DRAK, Hradec Králové).
Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 3-5 let
Naivní divadlo Liberec - Hrnečku vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku
Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 5-7 let
Divadlo Minor - Z knihy džunglí

 

Mateřinka 2005

Jan Matásek - hudba (O Malence, Divadla Minor)
Barbora Jakůbková - výprava (Písmenková polívka, Naivní divadlo Liberec)
Tomáš Jeřábek - herecký výkon (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Studio Damúza)
Filip Jevič – režie (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Studio Damúza)
Eva Noell a Paul Olbrich - scénář, režie a výtvarná koncepce (Královna barev, Erfreuliches Theater Erfurt)
Michaela Homolová a Vítek Peřina - námět a scénář (Písmenková polívka, Naivní divadlo Liberec)
Zvláštní uznání
Matija Solce za mimořádně talentovaný loutkářský projev

 

Mateřinka 2003

Thierry Dupré – režie a herecký výkon (Volpino, Theatre du Risorius)
Margrit Gysin – herecký výkon a koncepce divadla pro děti (Mimi a Brum, Figurentheater Margrit Gysin)
Zoja Mikotová - režie (Věc není věc, Divadlo Neslyším)
Dalibor Mucha, Jan Matásek a Matěj Kroupa – hudba (Kabaret Tlukot a bubnování, Divadlo Minor).
Jiří Kohout - herecký výkon (oklad baby Mračenice, KALD DAMU)
Toník Procházků – herecký výkon (Málinka, bobr a král na střeše, Divadlo Alfa Plzeň)
Mimořádné uznání
Kolektiv libereckého Naivního divadla - za originalitu a vtip skečů, které uváděly festivalová představení.
Pavel Kalfus - za pravidelnou dodávku veselých mateřinkových slonů.

 

 

Mateřinka 2001

Pavel Tesař - herecký výkon (Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé, Praha)
Michaela Homolová, Zuzana Kolomazníková a Markéta Sýkorová – herecký výkon (Taškařice, Naivní divadlo Liberec)
Jiří Vyšohlíd – režie, hudba a herecký výkon (Černošská pohádka; Divadlo Drak Hradec Králové
Zuzana Krejzková – kostýmy (Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé, Praha)
Tobias J. Lehmann - režie a scénická realizace (Statečný cínový vojáček, Puppentheater am Meininger Theater, Německo).

 

 

Mateřinka 1999

Jiří Vyšohlíd – hudba (O Smolíčkovi, Divadla Drak Hradec Králové), s přihlédnutím k hereckým výkonům v téže inscenaci a v inscenaci Jé, kdo to je?
Vít Brukner - celkový autorský vklad (Tři malá prasátka, Buchty a loutky)
Katarína Aulitisová – herecký výkon (Paskudárium, Divadla PIKI Pezinok), s přihlédnutím k jejímu autorskému přínosu při tvorbě této inscenace.
Barbora Jakůbková - scénografie (Líný Lars a žabka kouzelnice, Naivní divadlo Liberec)
Čestný diplom
Hudební skupina Kvanta kvartet ze slovinského Mariboru

 


 

Mateřinka 1997

Vladimír Čada - herecký výkon (Půda plná pohádek, Divadlo Alfa Plzeň).
Iva Peřinová - text (Vánoce s Kulišákem, Naivní divadlo Liberec)
Markéta Sýkorová – herecký výkon (Vánoce s Kulišákem, Naivní divadlo Liberec)
Petr Matásek – scénografie (Nádherné úterý, Divadlo Drak Hradec Králové)
Čestné uznání
Zoja Mikotová – režie (Povídám, znakuji pohádku, Divadlo v 7 a půl, Brno).

 

 

Mateřinka 1995

Jiří Švec a Dušan Palenčár – herecký výkon (Pohádka z bedny, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Tesař a Jan Vondráček – herecký výkon (To je nápad!, Dejvické divadlo v Praze).
Milan Janáček - scénografie (Pohádka z bedny, Naivní divadlo Liberec).
Čestné uznání
Figurina Bábszínhás z Budapešti - Grim(m)asy

 

Mateřinka 1993

Jiří Vyšohlíd - autorská inscenace (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové)
Ondrej Spišák a kolektiv - autorská isncenace (Objavenie Ameriky, Štátné bábkové divadlo Bratislava)
Lubomír Piktor - autorství a herecký výkon (Pipi, Divadlo Piki Pezinok)
Irena Marečková - scénografie (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové)
Iva Peřinová - text (Pohádka do dlaně, Naivní divadlo Liberec).
Jolana Brannyová - herecký výkon (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové).
Tomáš Zmrzlý - scénografie (Jankovi noví dědečci, Divadlo Buchty a loutky Cheb)
Katarína Aulitisová - herecký výkon (O devíti měsíčkách, Divadlo PIKI Pezinok, Slovensko).
Zvláštní uznání
Divadlo Banialuka Bielsko-Biala Polsko (Pověst o chlapci a větru).

 


Mateřinka 1991

Hlavní cena Mateřinky 1991: neudělena
2. cena: Naivní divadlo Liberec - Když jde kůzle otevřít
3. cena: Divadlo Lampion Kladno - Pět pohádek Aloise Mikulky
Individuální ceny za herecký výkon
Dušan Palenčár (Když jde kůzle otevřít, Naivní divadlo Liberec)
Zuzana Kunešová (Když jde kůzle otevřít, Naivní divadlo Liberec)
Waltraud Ritterová (Pět pohádek Aloise Mikulky, Divadlo Lampion Kladno)
Taťána Zemanová (Pět pohádek Aloise Mikulky, Divadlo Lampion Kladno)
Ivana Valtová (Pohádky pana Pohádky, Divadlo Rozmanitostí Most)

 

 

Mateřinka 1989

Hlavní cena Mateřinky 1989
1.-2. Divadlo dětí – Alfa, Plzeň - Trápení s legrací.
1.-2. Východočeské loutkové divadlo Drak - Zpívej, klaune.
Individuální ceny
Vladimír Čada - všestranný osobní vklad (Trápení s legrací, Divadlo dětí – Alfa, Plzeň).
Pavel Kalfus – scénografie (Šla barvička na procházku, Ústřední loutkové divadlo, Praha).
Jitka Pěkná - herecký výkon (Šla barvička na procházku, Ústřední loutkové divadlo, Praha).
Jiří Švec a Dušan Palenčár – herecký výkon (Kolíbá se velryba, Naivní divadlo Liberec)
Návrh na prémii Českého literárnímu fondu
Iva Peřinová – text (Kolíbá se velryba, Naivní divadlo Liberec)
Cena Města Českých Budějovic
Kolíbá se velryba - Naivní divadlo Liberec
Cena jubilejního X. ročníku Mateřinky
Pavel Polák a Pavel Kalfus - za dlouhodobý přínos v tvorbě pro nejmenší děti.

 

 

Mateřinka 1987

Hlavní cena Mateřinky 1987
Divadlo dětí - Alfa, Plzeň - Dům u pěti set básníků.
Individuální ceny
Jiří Volkmer - herecký výkon (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Petr Nosálek - režie (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Pavel Polák a Pavel Kalfus – režijně-výtvarné zpracování (O pejskovi, který neuměl štěkat, Naivní divadlo Liberec)
Norbert Lichý - hudba (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Návrh na prémii Českého literárnímu fondu
Pavel Vašíček - literárně - dramaturgický přínos (Dům u pěti set básníků, Divadlo dětí - Alfa, Plzeň)
Josef Kovalčuk – adaptace (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava).

 

Mateřinka 1985

Hlavní cena Mateřinky 1985
Naivní divadlo Liberec – Brum, dům, Ťululum
Cena Města České Budějovice
Loutkové divadlo Radost Brno – Aby se děti divily
Individuální ceny
Zdeněk Ševčík - herecký výkon (Aby se děti divily, Divadlo Radost Brno)
Šárka Kavanová - herecký výkon (Tak povídej!, Malé divadlo České Budějovice)
Tomáš Dvořák - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Divadlo dětí - Alfa, Plzeň)
Milan Plítek - scénografie (Tak povídej!, Malé divadlo České Budějovice)

 

 

Mateřinka 1983

Hlavní cena Mateřinky 1983
Naivní divadlo Liberec – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Individuální ceny
Pavel Vašíček – dramaturgicko-režijní koncepce (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Václav Poul – herecký výkon (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Naivní divadlo Liberec)
Blanka Luňáková - herecký výkon (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Vladimír Čada - herecký a hudební přínos (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Zdeněk Říha – herecký výkon (Perníková chaloupka, Divadlo Drak Hradec Králové)
Milan Slepička - herecký výkon (Kouzelná dvířka, Ústřední loutkové divadlo Praha).

 

 

Mateřinka 1981

Hlavní cena Mateřinky 1981
Loutkové divadlo Radost Brno – Špalíček veršů a pohádek
Individuální ceny
Pavel Polák - režie (Potkal klauna potkal kloun, Naivní divadlo Liberec)
Pavel Kalfus - výprava (Potkal klauna potkal kloun, Naivní divadlo Liberec)
Václav Kábrt - výprava (Třicet osm papoušků, Loutková scéna SD Ostrava)
Jindra Židlická - herecký výkon (O zlé koze, Východočeské loutkové divadlo Drak)
Milena Glogarová - herecký výkon (Medvídek Pú, Ústřední loutkové divadlo Praha – divadlo Sluníčko)

 

 

 

Mateřinka 1979

Hlavní cena Mateřinky 1979
Naivní divadlo Liberec – Branka zamčená na knoflík.
Individuální ceny
Vladimír Čada - herecký výkon (Ivan Carevič, šedý vlk a ti druzí, Divadlo dětí Plzeň).
Helena Fantlová - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Naivní divadlo Liberec).
Zdeněk Peřina - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Vašíček – režie (Míček Flíček, LD Radost Brno).

 

 

Mateřinka 1976

Hlavní cena Mateřinky 1976
Loutkové divadlo Ostrava – Tak povídej!
Individuální ceny
Jiří Koutný - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Pavel Polák a Pavel Kalfus - režie (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).
Jana Hoskovcová - herecký výkon (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).
Milena Glogarová - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Helena Pachingerová - herecký výkon (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).

 


 

Mateřinka 1975

Hlavní cena Mateřinky 1975
Naivní divadlo Liberec – Motanice
Individuální ceny
Pavel Polák - tvůrčí inscenační a herecký přínos (Motanice, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Kalfus - tvůrčí inscenační a scénografický přínos (Motanice, Naivní divadlo Liberec).
Ivan Antoš - scénografie (Popletovy pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jitka Pěkná - herecký výkon (Popletovy pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Bronislava Smolíková - herecký výkon (Bílá pohádka, Divadlo dětí Plzeň).
Čestné uznání
Zuzana Skalníková - herecký výkon (Motanice, Naivní divadlo Liberec).

 

 

Mateřinka 1974

Hlavní cena Mateřinky 1974
Divadélko Dobrý den, Plzeň – O Budulínkovi
Zvláštní cena poroty
Naivní divadlo Liberec – O černém klobouku a duhovém míči
Individuální ceny
Josef Krofta - režie (O černém klobouku a duhovém míči, Naivní divadlo Liberec)
Jitka Pěkná a Anna Kusá - herecký výkon (Hrátky s medvíďaty, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jana Křišťanová - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Malé divadlo České Budějovice)

 

Mateřinka 1973

Hlavní cena Mateřinky 1973
Ústřední loutkové divadlo Praha - Pruhovaná pohádka
Loutkové divadlo Ostrava - Pohádky pana Pohádky
Individuální ceny
Zdeněk Červený - dramaturgická úprava a režijní koncepce (Pruhované pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jiří Davídek - herecký výkon (Pruhovaná pohádka, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Eva Filipi – herecký výkon (Pruhovaná pohádka, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Marie Kočková – herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Loutkové divadlo Ostrava).
Zdeněk Miczko – úprava a režijní koncepce (Pohádky pana Pohádky, Loutkové divadlo Ostrava).
Boris Šlechta - všestranný tvůrčí podíl (Jak se čerti rojili, VčLD Drak).
Jiří Švec – herecký výkon (Kůzlátka a vlk, Naivní divadlo Liberec).

 

 

Tzv. “Nultá” Mateřinka 1972

Bez udílených cen