KOLOKVIUM O ŽIVOSTI TRADIČNÍHO LOUTKÁŘSTVÍ

Dne 1. prosince 2016 bylo české (a slovenské) loutkářství zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Podmínkou bylo, aby zapsaný jev prokázal, že je stále živý a trvale se rozvíjí.

Spolek pro podporu tradic loutkářství, založený v roce 2014, formuloval na roky 2021 – 2023 projekt, který zkoumá podoby a charakteristiky živosti tradičního loutkářství v současné podobě loutkového divadla u nás. Při příležitosti přehlídky „Mateřinka 2021“ se bude konat dne 18. června 2021 Kolokvium, na kterém budou předneseny dosavadní výsledky bádání v této oblasti a bude k nim otevřena diskuse. Na přehlídce „Přelet nad loutkářským hnízdem 2021“ se uskuteční druhé kolokvium, na němž budou příspěvky a rozpravy pokračovat. Na festivalu „Skupova Plzeň 2022“ se uskuteční závěrečná konference shrnující poznatky ve výzkumu živosti tradičního loutkářství. Pořadatelé počítají s odbornou publikací (2022) a scénografickou výstavou (2023).

Na projektu se vedle Spolku podílí Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, časopis Loutkář, Ústav pro výzkum a studium alternativního a loutkového divadla a divadelní tvorby ve specifických skupinách divadelní fakulty AMU, České středisko UNIMA, Sdružení loutkářských amatérských souborů a Sdružení profesionálních loutkových divadel. Spolupořádají divadla, která zajišťují zmíněné celostátní přehlídky (Naivní divadlo v Liberci, Divadlo Minor v Praze a Divadlo Alfa v Plzni).