Přihlašujte se na Mateřinku 2019!

MATEŘINKA „19“ – jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel, zaměřený na inscenace pro děti předškolního věku, se uskuteční v Liberci v termínu 18. – 22. června 2019.

 

Dovolujeme si vyzvat statutární loutková divadla a nezávislé skupiny, aby laskavě nabídly festivalu - do 31. ledna 2019 inscenaci, která splňuje kritéria věkové adresy, tzn. je určena dětem max. do 7 let. Součástí nabídky musí být DVD , flash disc, nebo link na záznam celé inscenace a dále termíny, kdy je možné představení zhlédnout (nejpozději do 25. března 2019).

 

Představení do programu vybere dramaturgie festivalu do 31. března 2019.

 

Počet zúčastněných českých souborů je limitován číslem 12.

 

 

Adresa: Festival profesionálních loutkových divadel MATEŘINKA „19“

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

Moskevská 32/18

460 31 LIBEREC