Přihlaste se na Mateřinku!

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

 

MATEŘINKA „21“ – 26. ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel, zaměřený na inscenace pro děti předškolního věku, se uskuteční v Liberci v termínu 15. – 19. června 2021.

 

Dovolujeme si vyzvat statutární loutková divadla a nezávislé skupiny, aby nabídly festivalu - do 31. ledna 2021 - inscenaci, která splňuje kritéria věkové adresy, tzn. je určena dětem max. do 7 let. Součástí nabídky musí být DVD, flash disk, nebo link na záznam celé inscenace a pokud epidemiologická situace umožní veřejné produkce, tak i všechny plánované termíny, kdy je možné představení zhlédnout členy výběrové komise (nejpozději do konce března 2021).

 

Představení do programu vybere dramaturgie festivalu do 31. března 2021.

 

Počet zúčastněných českých souborů je limitován číslem 12.

 

Adresa: Festival profesionálních loutkových divadel MATEŘINKA „21“

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

Moskevská 32/18

460 31 LIBEREC