POSLEDNÍ FESTIVALOVÝ DEN

V 9:00 a 11:00 hodin se na jevišti NDL představí Teatr Lalek Wroclaw s inscenací DŽUNGLE. Představení pro nejmenší diváky vzniklo z fascinace bohatostí Amazonského pralesa - nejpanenštějšího a zároveň nejohroženějšího místa na světě. Domova tisíců druhů hmyzu, zvířat a rostlin, kde byly primární vazby mezi člověkem a přírodou zachovány.

Džungli neopustíme ani v dalším představení. Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga sehraje v 10:00 hodin ve studiu NDL někdejší členka souboru Naivního divadla, Jana Vyšohlídová, inscenaci MAUGLÍ, s níž vyhrála Cenu publika na mezinárodním festivalu Puppen Tage v rakouském Mistelbachu.

V pravé poledne se můžete těšit na loutkovou pohádku DLOUHÝ, ŠIŘOKÝ A BYSTROZRAKÝ v podání souboru vi.TVOR z Prahy. Hraje se s dřevěnými totemovými loutkami, které jsou inspirované poetikou výtvarníka Zbyňka Sekala. Inscenace vznikla jako semestrální práce na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

Posledním mateřinkovým představením bude POPOLVÁR Bratislavského bábkového divadla, dobrodružná loutková inscenace o sebevědomí, pýše a křivých zrcadlech. Slovenskou klasickou pohádku Pavla Dobšinského (kterého lze přirovnat k našemu K. J. Erbenovi) se v Bratislavském bábkovém divadle ujali tvůrci spojení s českým nezávislým souborem Buchty a loutky. Nekonvenčně, s humorem a odvážně propojili dvě verze příběhu: Popolvár hnusná tvár a Popolvár najväčší na svete.

A pak už nezbývá, než festival  slavnostně zakončit a hlavně na základě hlasování odborné poroty ocenit nejzdařilejší inscenace.

Závěrečnou tečku za 25. ročníkem mezinárodního festivalu MATEŘINKA učiní TANČÍRNA TŘEŠŤ a ORCHESTRoj. Absolutně mobilní, klikou poháněný, svébytně hudební i svérázně divadelní projekt, který v sobě ukrývá neskonale živý big band! Dvě desítky muzikantů a jejich Orchestroj ovládnou poslední festivalový večer na náměstí Dr. E. Beneše ve 20:00 hodin.